OÜ Seaway Group

Seaway Group OÜ är ett internationellt transportföretag med skandinavien som huvudsaklig inriktning. Dessutom erbjuder vi också service på olika linjer i västra och södra Europa samt i Turkiet. På marknad med våra starka partnerskap och erfarenhet kan vi erbjuda bästa kvalitet såväl för export som import. Med egna bilar i Danmark, Norge, Sverige och Finland kan vi lösa även de svåraste och mest komplexa logistikproblem i ovannämnda marknader. I alla våra transporter använder vi teknik som har alla nödvändiga certifikat och försäkringar. Vi har speditörsansvarsförsäkring. Vid behov erbjuder vi också tulltjänster.